Postituspalvelu Navakan yhteystiedot

Postituspalvelu Navakka Ky on pieni mutta tehokas postitustalo. Olemme tarjonneet luotettavaa ja ammattitaitoista postitus-, painatus- ja tulostuspalvelua yli 20 vuoden ajan. Ota yhteyttä, niin katsotaan tarpeisiisi sopivat ratkaisut!

Yhteystiedot

Postituspalvelu Navakka Ky
Vanhatie 13
31400
SOMERO
02 748 9140
Y-tunnus 0957060-8

Tietosuoja

Postituspalvelu Navakka Ky (myöhemmin Navakka) käsittelee henkilötietoja lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679) noudattaen. Navakka on kartoittanut ja dokumentoinut henkilötietojen käsittelyprosessin.

Navakka ylläpitää kolmea henkilötietorekisteriä, joista on laadittu rekisteriselosteet: asiakasrekisteri, toimittajarekisteri ja työntekijärekisteri. Lisäksi Navakka käsittelee henkilötietoja asiakkaiden puolesta.

Navakka tuottaa asiakkaille tulostus- ja postituspalveluja, joihin sisältyy osoitetietojen eli henkilötietojen käsittelyä. Navakka käsittelee tietoja vain asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti ja sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole lakisääteistä perustetta tai sopimuksen täyttäminen sitä edellytä. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Navakan henkilöstö on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Tietoja on lupa käsitellä vain henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on tarpeen. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään hyvien tietojenkäsittelytapojen mukaisesti. Navakka takaa niiden tietoturvallisuuden ja -suojan. Henkilötietoja sisältävät osoitteistot ja aineistot tuhotaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua niiden käytöstä.

Ennen postitusyhteistyön alkua asiakkaan kanssa tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä, joka määrittelee tarkemmin osapuolten velvollisuudet ja vastuut.

Jätä yhteydenottopyyntö!