Tietosuoja

Postituspalvelu Navakka Ky (myöhemmin Navakka) käsittelee henkilötietoja lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta (2016/679) noudattaen. Navakka on kartoittanut ja dokumentoinut henkilötietojen käsittelyprosessin.

Navakka ylläpitää kolmea henkilötietorekisteriä, joista on laadittu rekisteriselosteet: asiakasrekisteri, toimittajarekisteri ja työntekijärekisteri. Lisäksi Navakka käsittelee henkilötietoja asiakkaiden puolesta.

Navakka tuottaa asiakkaille tulostus- ja postituspalveluja, joihin sisältyy osoitetietojen eli henkilötietojen käsittelyä. Navakka käsittelee tietoja vain asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti ja sopimuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei siihen ole lakisääteistä perustetta tai sopimuksen täyttäminen sitä edellytä. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Navakan henkilöstö on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Tietoja on lupa käsitellä vain henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on tarpeen. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään hyvien tietojenkäsittelytapojen mukaisesti. Navakka takaa niiden tietoturvallisuuden ja -suojan. Henkilötietoja sisältävät osoitteistot ja aineistot tuhotaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua niiden käytöstä.

Ennen postitusyhteistyön alkua asiakkaan kanssa tehdään sopimus henkilötietojen käsittelystä, joka määrittelee tarkemmin osapuolten velvollisuudet ja vastuut.